• ĐỊA TRẠCH LÂM

  I – LÝ GIẢI: 00- Hào dương đã lên tới hào nhị, đã thành khối Thái dương làm nền tảng, Dương đã đủ lớ…

 • LÔI PHONG HẰNG

  I – LÝ GIẢI: 00 – Bên trên động (thượng chấn), bên dưới thuận (hạ tốn); vậy là đạo phu xướng phụ tùy…

 • ĐẠI TRÁNG

  VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG (08 THUẦN KHÔN) ĐẠI TRÁNG TỰ CƯỜNG I – LÝ GIẢI: 00 – K…

 • THUẦN CẤN & THUẦN CHẤN

  VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH THUẦN CẤN & THUẦN CHẤN (08 THUẦN CẤN & 08 THUẦN CHẤN) I – LÝ GIẢI:…

 • Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

  Lời Nói Đầu 00. Bộ Kinh Dịch đồ sộ, tượng trưng cho Lý học uyên thâm. Nó khởi nguồn từ cổ ngữ xa xưa…