Trang Chủ / Dịch Lý Việt Nam

Dịch Lý Việt Nam

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi nói về Hậu Thiên, tức là nói về sự đã Thành. Nay, khoa Dịch Lý đã được hữu hình hóa …

ĐỊA TRẠCH LÂM

I – LÝ GIẢI: 00- Hào dương đã lên tới hào nhị, đã thành khối Thái dương làm nền tảng, Dương đã đủ lớn, đã trưởng thành, đã đủ sức lớn. Dương cứ thế mà đủ sức lớn dần lên, sáng lên mãi. Hình ảnh: Chim đã mọc đủ lông, …

Tìm Hiểu Thêm

LÔI PHONG HẰNG

I – LÝ GIẢI: 00 – Bên trên động (thượng chấn), bên dưới thuận (hạ tốn); vậy là đạo phu xướng phụ tùy hoặc phụ xướng phu tùy. Trường cửu đạo nghĩa chi tượng. Đạo vợ chồng bền vững keo sơn. Người trưởng nam trưởng thành (Chấn) đến cầu hôn, …

Tìm Hiểu Thêm

ĐẠI TRÁNG

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG (08 THUẦN KHÔN) ĐẠI TRÁNG TỰ CƯỜNG I – LÝ GIẢI: 00 – Khối dương (âm dương) đã lên cao quá, cao đến hào 4, qua khỏi nội tượng… đang đà lên cao mãi và khối (âm dương) âm chỉ …

Tìm Hiểu Thêm