Trang Chủ / Dịch Lý Việt Nam / Âm Dương Lý Số

Âm Dương Lý Số

Tài liệu này nối tiếp quyển Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam Vũ-Trụ-Ngữ Liên-Hành-Tinh, và Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam II (nói về Kỷ-Nguyên Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý, diễn giải Luật Tạo Lập Vũ Trụ) nhằm giúp người học sở đắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý xứng danh nhà Tiên Tri Vô Tư, biết đúng, biết rõ Thời cơ, Thiên cơ, Nhân vật, Tĩnh Động Vật cơ. Khoa Tri Hóa Thần Toán Vô Cực Số Lý Học được và bị chào đời với độ chính xác về Thiên-Thời-Nhân cơ hơn mọi khoa học khác mà nhân loại đã có.