Trang Chủ / Dịch Lý Việt Nam / Dịch Lý Nhập Môn (Dịch Lý Đại Cương)

Dịch Lý Nhập Môn (Dịch Lý Đại Cương)

Dịch Lý Nhập Môn được soạn như là một tài liệu giáo khoa nhằm mục đích hướng dẫn nghiên cứu về hệ thống tiến hóa của Vũ Trụ và Vạn Vật. Trả lời các câu hỏi về Triết Lý Ngũ Hành 05 là 01, 01 là 05, tại sao có cái lý ngũ hành sinh-khắc … và nhân đó chứng minh sớ đi của nguyên tử.