Trang Chủ / Dịch Lý Việt Nam / Thiên Nhiên Xã Hội

Thiên Nhiên Xã Hội

Khoa THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC ứng dụng khoa học Tổng Tập của nhân thế, tức khoa học Dịch Lý, hay khoa học Vạn Vật Quy Nhất Lý vào lãnh vực Thiên Nhiên Xã Hội, nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu Trí-Tri-Ý của con người nào có phần, có dịp hiểu biết về phép tổ chức cơ mật của vũ trụ vô hữu, thiên địa quỷ thần. Tức sẽ thấu đáo về xã hội muôn loài vạn vật quây quần, hội tụ ra sao? Ðể rồi nhân đó, con người có thể neo theo dấu vết của trời đất và bổ túc cho sự tổ chức trong xã hội loài người. Hòa hợp được cùng với Ý của thiên địa, làm thành tam tài là Thiên-Địa-Nhân.