Trang Chủ / Dịch Lý Việt Nam / Việt Dịch Chánh Tông

Việt Dịch Chánh Tông

VIỆT DỊCH CHÁNH TÔNG là cuốn Cẩm nang mở đầu cho người đọc trở về nguyên nghĩa, nguyên lý của Vũ Trụ Ngữ trong Vô tự Thiên thơ Kinh. VIỆT DỊCH CHÁNH TÔNG ra đời đánh dấu một bước tiến của KỶ-NGUYÊN DỊCH-LÝ VIỆT-NAM, là khởi đầu cho Tài liệu của KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU THIÊN TRÍ-TRI-Ý THỨC bước vào quảng đại quần chúng.

XII. Lời Kết

XII. Lời Kết Tóm lại muôn vật đều Quy về Âm dương Nhứt lý nhưng vì người đời chân thật, chất phác quá nhiều không Suy lý được. Cớ sự thiên hạ như vậy, nó đã thúc đẩy cho Tài liệu Tiên Thiên Triết Lý và Lý Số Học này …

Tìm Hiểu Thêm

XI. Những Bài Tập Phán Quyết

XI. Những Bài Tập Phán Quyết Sau đây là những Bài tập Phán Quyết tức là Ý Thức vạn loại vào Âm Dương. BÀI TẬP PHÁN QUYẾT tức là cần phải biến ý các sự việc qua trên Dịch tượng (Chánh tượng) Ý tượng đối đãi rồi mới quyết đoán. KHÔN          đối            KIỀN …

Tìm Hiểu Thêm

VI. Lời Tri Ân

VI. LỜI TRI ÂN VIỆT DỊCH CHÁNH TÔNG ra đời là đánh dấu một bước tiến của KỶ NGUYÊN DỊCH LÝ VIỆT NAM, là khởi đầu cho tài liệu của KỶ NGUYÊN TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC bước vào quảng đại quần chúng. Hội chúng tôi thầm nghĩ …

Tìm Hiểu Thêm

V. Ứng Dụng

Bảo vật vô giá này là 01 cái biết khắp muôn trùng. Bạn nào có tính hay tò mò muốn nhìn biết được tất cả mọi việc khắp mọi nơi thì Dịch sẽ trả lời tất cả. Lúc nào cần bạn cứ mở ra thì biết liền và có thể …

Tìm Hiểu Thêm