Trang Chủ / Dịch Lý Việt Nam / Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

Giải thích Tại sao có cái lý lẽ Nhu Thuận, Cương kiện, Lộ hành, Trung thật… Tại sao chỉ có 64 và chỉ bấy nhiêu đó thôi. Ngôn ngữ Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, do dân tộc Việt phát minh trong phạm vi Tạo Lập Vũ Trụ, đương nhiên Việt Ngữ trở thành giá trị Vũ Trụ Ngữ.

ĐỊA TRẠCH LÂM

I – LÝ GIẢI: 00- Hào dương đã lên tới hào nhị, đã thành khối Thái dương làm nền tảng, Dương đã đủ lớn, đã trưởng thành, đã đủ sức lớn. Dương cứ thế mà đủ sức lớn dần lên, sáng lên mãi. Hình ảnh: Chim đã mọc đủ lông, …

Tìm Hiểu Thêm

LÔI PHONG HẰNG

I – LÝ GIẢI: 00 – Bên trên động (thượng chấn), bên dưới thuận (hạ tốn); vậy là đạo phu xướng phụ tùy hoặc phụ xướng phu tùy. Trường cửu đạo nghĩa chi tượng. Đạo vợ chồng bền vững keo sơn. Người trưởng nam trưởng thành (Chấn) đến cầu hôn, …

Tìm Hiểu Thêm

ĐẠI TRÁNG

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG (08 THUẦN KHÔN) ĐẠI TRÁNG TỰ CƯỜNG I – LÝ GIẢI: 00 – Khối dương (âm dương) đã lên cao quá, cao đến hào 4, qua khỏi nội tượng… đang đà lên cao mãi và khối (âm dương) âm chỉ …

Tìm Hiểu Thêm