Trang Chủ / Tag Archives: Lời Kết- VDCT

Tag Archives: Lời Kết- VDCT

XII. Lời Kết

XII. Lời Kết Tóm lại muôn vật đều Quy về Âm dương Nhứt lý nhưng vì người đời chân thật, chất phác quá nhiều không Suy lý được. Cớ sự thiên hạ như vậy, nó đã thúc đẩy cho Tài liệu Tiên Thiên Triết Lý và Lý Số Học này …

Tìm Hiểu Thêm