Trang Chủ / Tag Archives: Những Bài Tập Phán Quyết

Tag Archives: Những Bài Tập Phán Quyết

XI. Những Bài Tập Phán Quyết

XI. Những Bài Tập Phán Quyết Sau đây là những Bài tập Phán Quyết tức là Ý Thức vạn loại vào Âm Dương. BÀI TẬP PHÁN QUYẾT tức là cần phải biến ý các sự việc qua trên Dịch tượng (Chánh tượng) Ý tượng đối đãi rồi mới quyết đoán. KHÔN          đối            KIỀN …

Tìm Hiểu Thêm