Trang Chủ / Giới Thiệu / VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

GIỚI THIỆU

VIỆT – NAM – KHOA   DỊCH – LÝ – HỌC

 

      VIỆTNAMKHOA   DỊCHHỌC được nêu lên cũng như đã thành chương-sách và đến dưới mắt các Bạn trong Vận-Hội nầy, giữa lúc các sự tàn-bạo, độc-ác nhất trong Lịch-sử Nhân-Loại đang tràn ngập đối-xử với nhau quá tàn-tệ trên lãnh-thổ Việt-Nam. Thoạt nghe qua VIỆT-NAM-KHOA DỊCH-LÝ-HỌC dường như rất xa lạ hoặc sẽ rất khó chịu đối với quân xâm-lăng, với bọn đầy tớ vong bổn, sùng ngoại, nhưng đối với những người Việt-Nam thì chúng tôi tin chắc từ già đến trẻ, ai cũng đều muốn nhìn biết, muốn thấy có được một Học-Vấn Quốc-Học như thế cả. Thầm nghĩ rằng: Nếu những bậc Trí-Thức đàn anh, những bậc cao niên cứ im hơi lặng tiếng mãi thì có thể làm cho Sinh-Viên Học-Sinh trở nên tự-ti mặc-cảm, vì lầm tưởng rằng người Việt-Nam muôn đời chỉ là học trò suông của Ngoại-bang!

Không, Không bao giờ có chuyện đó!

VIỆT – NAM – KHOA   DỊCH – LÝ – HỌC chào đời là một lần nữa nhắc lại về nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa. Học vấn này đã được khôi phục với một sắc-thái HÒA CỰU HỢP TÂN, do những tay thợ khéo của nhiều Nam Nữ trẻ già Việt-Nam đã âm-thầm cũng như đã công-khai đến để duy-trì và xây-đắp cho hoàn-hảo vấn-đề DỊCH-LÝ VIỆT-NAM trong sáu năm qua. Những người Việt-Nam này với tính-cách hết sức nghiêm-chỉnh đã khôi-phục nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa, đồng thời đề ra HỌC-THUYẾT ĐỒNG-NHI-DỊ, khai-mở KỶ-NGUYÊN-MỚI trong Nhân-loại, đóng góp vào công-cuộc Tiến-Hóa chung thuộc về Sự và Việc-QUÂN-BÌNH ĐẠO-LÝ KHOA-HỌC trong Vận-Hội hiện nay. Con người Biến-Hóa và tiến bộ khắp nơi trong VŨ-TRỤ-ĐẠO hằng tỷ tỷ năm với mọi ngành Khoa-Học dầu có tiến về cho đến Siêu-Khoa-Học đi nữa thì cũng chỉ là ở trong vòng TIÊN-THIÊN và HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC mà thôi, chớ không còn có gì lạ hơn nữa cả; bởi thế cho nên KỶ-NGUYÊN MỚI này người Việt-Nam đề danh là KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC. VIỆT-NAM DỊCH-LÝ-HỘI đã đảm-trách giải-thích và chỉ rõ cách để cho tất-cả mọi Học-viên tự biện-minh chứng-nghiệm được CHƠN-LÝ BIẾN-HOÁ-LUẬT, thấu-đáo được về Luật Cấu-Tạo Hóa-Thành từ SiêuThức đến HữuThể mà chưa ai chối cãi được, ngoại trừ những người tự dối mình và phản-động.

Tóm lại, VIỆT – NAM – KHOA DỊCH – LÝ – HỌC đối với chúng-tôi dầu muốn dầu không nó vẫn xứng đáng là một nền QUỐC-HỌC VIỆT-NAM căn bản, hiểu biết nhất cho danh nghĩa 4000 năm VĂN-HIẾN. Hơn nữa trong tương-lai, trên đường ngoại-giao thời VIỆT-NAM-KHOA DỊCH-LÝ-HỌC sẽ là một Học-vấn thực-tế quý-giá có thể đổi-chác giữa Sinh-Viên Thế-Giới du-học vào Việt-Nam với tư-cách Đồng-Minh ngang hàng như Sinh-Viên Việt-Nam xuất-ngoại.

Học thuật VIỆT-NAM QUỐC-BẢO đặt trọn niềm-tin và hy-vọng Tuổi-Trẻ VN cần-mẫn hiểu được cũng như giải-thích được rõ ràng rằng:

“Muôn kiếp các Khoa Học Văn Minh Tiến bộ trên khắp Hoàn cầu đến nay chỉ là mới vừa có thể làm quen được với LÝ-THUYẾT VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa đó thôi.”

Trân-trọng kính bút.

Dịch-Lý-Sĩ  XUÂN-PHONG

Năm Mậu Thân 1968 tháng 08 Âm lịch,
Ngày mùng 10, giờ Mùi.

Check Also

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM

          THÔNG BÁO KHAI GIẢNGLỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CĂN BẢN & ỨNG DỤNG – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *