Trang Chủ / Liên Hệ

Liên Hệ

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi nói về Hậu Thiên, tức là nói về sự đã Thành.

Nay, khoa Dịch Lý đã được hữu hình hóa là do Đức Thần Minh Vô Tư của con người. Cho nên, ở phạm vi con người chúng ta có ý thức được hay hiểu biết được phần nào thì tùy thời mà phổ cập Dịch Lý vào trong nhân loại. Nhưng nhu cầu nhân loại thì mỗi ngươn hội có mỗi sắc thái, xem như có hơi khác nhau, thật ra đó chỉ là công việc làm kế tiếp từ đời này sang đời khác. Trong thế hệ tiếp nối cho thế hệ tương lai, ngày càng sáng tỏ Đạo Trời, do nhu cầu nhân loại, thời đại mà sinh ra, chớ không có chi là lạ.

Liên Hệ

Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải. Liên hệ: Số ĐT: 098.289.2086 và 0939.415.379 Website: www.vutrungu.com;                 www.dichlyhoc.com

Tìm Hiểu Thêm